Médiatár

171 médiafájl

video
Hűség és megújulás - Megemlékezés a szerzetesrendek szétszóratásának 70. és újraindulásának 30. évfordulójáról
A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) konferenciát szervezett a magyarországi szerzetesrendek 20. századi történetének nehéz évtizedeiről, valamint az újraindulás időszakáról. A járványveszélyre való tekintettel a Bonum TV élő adásában lehetett követni az előadásokat. 00.00 - 47.04 Délutáni második beszélgetés: Az újraszerveződés óta eltelt 30 év tapasztalati a hazai szerzetesség jelenlegi helyzetében. Kiknek mutatják magukat, mi most a szerzetesi identitásban a leghangsúlyosabb? Van-e kovász szerepe a szerzeteseknek? Mitől lehet vonzó ma egy fiatal számára a szerzetesrendbe lépés? A jelen, online-virtuális világ hogyan hat a rendekre, mit enged be ebből, és mit ad ki, mennyire kell egy rendnek láthatónak lennie? 47.05 - 47.35 Fr.Kiss Didák búcsúszavaz, a konferencia zárása.
Szerző: Baán Izsák OSB, bencés perjel, moderátor Fr. Kiss István Didák
Szereplő: Ábrahám Béla SDB, Bátor Botond OSPPE, pálos szerzetes Juhász Katalin Ágnes O.Praem., Premontrei Női Kanonokrend rendfőnöknője Lobmayer Judit SSND, Miassszonyuk Iskolanővérel tartományfőnöknője
Don Bosco Szalézi Társasága, Magyar Pálos Rend, Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata, Premontrei Női Kanonokrend, Konferencia, magyar szerzetesrend, újjászerveződés, szerzetesi élet, ima, szolgálat, nemzetközi rend, közösség, zsolozsma, apostoli rend, örökfogadalom, média, internet
video
Hűség és megújulás - Megemlékezés a szerzetesrendek szétszóratásának 70. és újraindulásának 30. évfordulójáról
A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) konferenciát szervezett a magyarországi szerzetesrendek 20. századi történetének nehéz évtizedeiről, valamint az újraindulás időszakáról. A járványveszélyre való tekintettel a Bonum TV élő adásában lehetett követni az előadásokat. 00.00 - 01.00 Fr. Kiss István Didák ismerteti a konferencia déutáni témáit. 01.00 - 48.31 Első kerekasztal-beszélgetés, a moderátor Dobszay Benedek. A beszélgetés résztvevői elsősorban a megújulás, az újraindulás időszakára fókuszálnak. Hogyan indultak újra a rendek1989 -1993 között és milyen keretek között. Milyen stratégiát követve szerveződtek újra a spiritualitás, a szerzetesi élet szervezése, a rendi élet normális működése, a közösségi élet döntései szerint. Hogyan befolyásolta az újraindulást a régi korosztály (aki jelen volt az adott közösségben) és az új belépő fiatalok kapcsolata. Kaptak-e kárpótlást, igényeltek-e vissza épületeket?
Szerző: Dobszay Benedek, OFM, moderátor
Szereplő: Németh Emma, szociális testvér SSS elöljáróhelyettes Ullmann Péter Ágoston O.Praem., egykori gödöllúő premontrei perjel Várszegi Asztrik OSB, nyugalmazott pannonhalmi főapát
Gödöllői Premontrei Perjelség, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Szociális Testvérek Társasága, Konferencia, női szerzetesrend, 1950, feloszlatás, titkos rend, illegalitás, reorganizáció, Fényi Ottó, Vademecum, Bakonybél, Tihany, Pannonhalma, 1989, Paskai László, újjászerveződés, generáció, II. Vatikáni Zsinat, kárpótlás
video
Hűség és megújulás - Megemlékezés a szerzetesrendek szétszóratásának 70. és újraindulásának 30. évfordulójáról
A Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) konferenciát szervezett a magyarországi szerzetesrendek 20. századi történetének nehéz évtizedeiről, valamint az újraindulás időszakáról. A járványveszélyre való tekintettel a Bonum TV élő adásában lehetett követni az előadásokat. 00.00 - 02.16 Fr. Kiss István Didák köszöntője, a konferencia délelőtti témáinak az ismertetése. 02.27 - 58.10 Első beszélgetés: Kerekasztal beszélgetés, a beszélgetést vezeti Dr. Gárdonyi Máté, tanszékvezető, egyetemi tanár, a beszélgetés résztvevői: Fejérdy András, PPKE BTK – MTA BTK Történettudományi Intézet igazgatóhelyettese és Dr. Koltai András, a Piarista Rend Magyar Tartománya levéltárosa. Koltai András a magyar szerzetesrendek rövid történetéről, a szerzetesrendek újraindulásáról a rendszerváltozás korában. Fejérdy András a szerzetesrendek magyarországi, 1950-1989 közötti történetéről, a a tiltott és tűrt (élet) utakról.
Szerző: Prof. Dr. Gárdonyi Máté, tanszékvezető, egyetemi tanár, PPKE HTK, műsorvezető
Szereplő: Fr. Kiss István Didák, OFM irodavezető, Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája Dr. habil. Fejérdy András, PPKE BTK – MTA BTK Történettudományi Intézet igazgatóhelyettese Dr. Koltai András, levéltárvezető, Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára
Konferencia, évforduló, magyar szerzetesrend, szétszóratás, Rákosi Mátyás, tanító rend, ferences, bencés, piarista, szegény iskolanővérek, Provida Mater, XII. Pius, munkáspap, titkosszolgálat, pálos, jezsuita, egyházüldözés, Lékai László, Vatikán, 1989
video
Verbiták Magyarországon - Verbita centenárium:100 éve Magyarországon
Az Isteni Ige Társasága, a verbita missziós rend 2016-ban ünnepli 100. évfordulóját magyarországi letelepedésének. Ennek állít emléket ez a film. A magyar a legkisebb verbita tartomány a maga 31 tagjával, de a legszínesebb, ugyanis szerzeteseik érkeztek Indonéziából, Lengyelországból, Indiából, Ghánából, a Fülöp-szigetekről és Kongóból is. Megszólalnak a rend magyar és külföldi tagjai, beszélnek elhívásukról, a missziós rendbe lépésükről, a rendben végzett feladatukról , pasztorációs munkájukról, a rend történetéről, alapítójáról. A film részei: 00.00: A meghívás 11.50: A feloszlatás 24.21: Az újrakezdés 47.10: A tanúságtétel A film az Isteni Ige Társasága megbízásából készült a Serymoon KFT. stúdiójában.
Szerző: Burbela Gergely SVD, tartományfőnök, producer Benvin Sebastian Madassary SVD, producer, Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója Seregély István, szerkesztő, vágó, operatőr Peidl Péter, Verbita stúdió vezetője Seregély Zsuzsa, a rendező munkatársa
Szereplő: Burbela Gergely, SVD, tartományfőnök Magung Fransis, SVD, tartományfőnök-helyettes, missziós titkár Juhos Ferenc, SVD, Szent Imre Missziósház rektora Szabó Imre, SVD Ghie Marcell, SVD, plébános, Vasvár Hirth Vilmos, SVD Wolowic Ádám, SVD, Názáreth Missziósház rektora, dr. Német László, SVD, nagybecskereki megyéspüspök Madassery Sebastian, SVD, Pápai Missziós Művek magyarországi igazgatója Chavvakula Lourduraju, SVD, körömi káplán, JPIC koordinátor Szabó Alex, SVD, irodavezető Tóth Zoltán, SVD Werner József, SVD Lando Modest, SVD, plébános Köröm Szabó Alajos, SVD Rostás Sándor, SVD Gaál Jenő, SVD Ilosvai Gyula, SVD Kalló József, SVD Hurgoi Sándor, SVD, hivatásgondozó, ifjúsági referens Marciszkiewicz Tamás, SVD, ifjúsági referens Tete Remis, SVD, kőszegi Árpád-házi Szent Margit iskola lelkivezetője Fernandes Loyd, SVD, vasvári plébános András Zoltán, SVD Hernandez Elmer, SVD Pisztora Ferenc, SVD Mawasala M'bela Fabien, SVD Ngamba Mungwala Albert, SVD Sudarman Aloisius Gonzaga, SVD Klau Julius, SVD De Miranda Marco Antoni, SVD
Isteni Ige Társasága, bemutatkozás portré kisfilm, verbita, misszió, Pápai Missziós Művek, centenárium, letelepedés, Magyarország, Szent Arnold Jenssen, 1875, Isteni Ige Társasága, Verbita rend, cigánypasztoráció
video
Nyitott Kármel (JISZ)
A Jézus Isteni Szívéről Nevezett Kármelita Nővérek Kongregációjának bemutatkozó rövidfilmje.
Jézus Isteni Szívéről Nevezett Kármelita Nővérek, bemutatkozás, kármel, monasztikus élet, Újpest, nevelés, nyitott kármel
video
A Főnök - Születésnapi beszélgetés Havasi József szalézi atyával
Szerző: Lengyel ÁKos, Katolikus Rádió szerkesztője, riporter
Szereplő: P. Havasi József, szalézi szerzetes
Don Bosco Szalézi Társasága, portré interjú, történelem, szalézi, rendszerváltás, életút, Sándor István, koncepciós per, Ádám László, tartományfőnök, Pádua, Bécs, Magyar Szalézi Tartomány, Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, 1956, 1991
video
Kongregációnk születése
Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációjának születése - rövid történeti bemutatófilm.
Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja, bemutatkozás állókép, Franciaország, betegek, szegények, alapító, Sopron
video
A bölcsesség morzsái - Mária Alfonza gondolataiból
Szerző: Mária Alfonza, az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek alapítója
Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja, bölcselet, meditáció, elmélkedés, imádság
video
Mária Alfonza Alapítóanya élete képekben
Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja, kisfilm állókép, alapító, Mária Alfonza
video
Szerzetesrendek a mai Magyarországon XX-XXI. század
Az összeállítás a Szerzetesek Éve alkalmából készült.
Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció, összeállítás, történelem, hivatás, életképek, szolgálat, magyar szerzetesrend
video
Monasztikus élet az apátságban - Ciszterci nővérek életének bemutatása (Érd)
Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátsága, kisfilm életképek, ciszterci, monasztikus élet, imádság, lelkiség, Zirc, Érd, szabad akarat, alázat, munka, egyszerűség, szegénység, magány
video
Képek a Szociális Testvérek Társasága életéből
Szociális Testvérek Társasága, életképek állókép, életképek, szerzetes, közösség, Salkaházi Sára
video
Életrevaló - családi magazin - a Pálos Nővérek az engesztelésről, rendjük lelkiségéről
A műsorban a Pálos Nővérek a közösség küldetéséről beszélnek. Az elöljáró Dr. Gádoros Atala M. Benedikta , Vas Mónika M. Teréz nővér és Drotleff Anita engesztelőcsaládtag. A riport Erdőkürtön készült a Pálos nővérek Monostorában. 01:56 - Benedicta nővér a rend alapítójáról és létrehozásáról beszél. Csipke Rózsa Mária vizitációs nővér 1989-ben megismerte a Pálos Rend lelkiségét, és megvilágosodott számára az út: Engesztelő Szerzetesi közösség alapítása pálos lelkiséggel. Az új szerzetes kongregáció 1990-ben alakult meg, 2004-től Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővérei névvel működik. A nővérek szemlélődő, engesztelő, remete életet élnek. Egyházi ruhákat, kegytárgyakat készítenek, kertet művelnek. Feladatuk a lelki elcsendesedők fogadása és az engesztelő család irányítása. Jelenleg 8 nővérük van. 07:08 - Drotleff Anita egy szolgáltató cég kiemelt munkatársa és egyben az engesztelő család tagja. Úgy véli, a kettő nem zárja ki egymást, az engesztelő család tagjaként vállal egy bizonyos órát a héten, amikor imádkozik Magyarországért, a bűnös lelkekért. Reggel a napja minden egyes percét felajánlja arra, hogy tevékenységei gyümölcsözőek legyen. Az engesztelést úgy éli meg, mint felelősségvállalást másokért. 12:39 -Benedicta nővér felsorolja, hogy engesztelő imájuk milyen bűnökért szól, és hogyan próbálják az embereket megszólítani. Számára a legnagyobb örömöt az Oltáriszentség előtti imádkozás jelenti. 19:37 - Teréz nővér 19 évesen, 1994-ben lépett be a pálos rendbe. Számára a legnagyobb örömöt a közösség küldetése, karizmája jelenti, ezt az imában éli meg. A nővérek Járnak rendezvényekre, ifjúsági találkozókra, ahol próbálják a fiataloknak elmagyarázni, hogy mit jelent az engesztelés. 23:41 - Benedicta nővér az engesztelés, az ima fontosságáról és arról, hogy miért választotta ezt a rendet. Ahhoz a négy nővérhez tartozik, akik alapítói voltak a pálos nővérek szerzetesei közösségének. Akinek ez a hivatása, azt örömmel tölti el, hogy az Oltáriszentség a központjuk, abból indul az egész engesztelés, és az Úr előtt lehetnek naponta több órát.
Szerző: Poór Tünde, szerkesztő-riporter Keceli Zsuzsa, zenei szerkesztő
Szereplő: Dr. Gádoros Atala, M. Benedicta MSPPE Vas Mónika, M. Teréz nővér Drotleff Anita, engesztelő családtag
Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővérei, rádióműsor beszélgetés, engesztelés, pálos, tanúság, monasztikus élet, engesztelő család, imádság, Csipke Rózsa Mária, szemlélődő, hazaszeretet
video
A felújított péliföldszentkereszti kegytemplom bemutatása
Szereplő: Nádudvari Géza, szalézi szerzetes testvér
Don Bosco Szalézi Társasága, bemutatkozás, Péliföldszentkereszt, szalézi, kegytemplom, Szent Kereszt, zarándokhely, Jézus kereszt ereklye
video
Miért szeretem a szaléziakat?
Kérdés-válasz egy mondatban fiatalokkal: Miért szereted a szaléziakat?
Don Bosco Szalézi Társasága, lelkiség, Don Bosco, szalézi, fiatalok
video
Szalézi Nyári Tábor Nyergesújfalu 3. nap
Don Bosco Szalézi Társasága, életképek, szalézi, Don Bosco
video
Szalézi Nyári Napközi Oratórium - Nyergesújfalu záró ünnepség
Don Bosco Szalézi Társasága, kisfilm életképek, Don Bosco, szalézi, Nyergesújfalu, oratórium, ifjúság
video
A péliföldszentkereszti májusi búcsú
Don Bosco Szalézi Társasága, életképek légifelvétel, rendház, Péliföldszentkereszt, búcsú
video
Péliföldszentkereszt szalézi rendház a levegőből
Légifelvételek Péliföldszentkeresztről.
Don Bosco Szalézi Társasága, légifelvétel, Péliföldszentkereszt, szalézi
video
Credo - vers
Szerző: Slachta Margit
Szociális Testvérek Társasága, vers, meditáció, imádság
video
Fecske Orsolya Megtestesülés című mozaik képének születése
Szerző: szocialistestverek.hu
Szociális Testvérek Társasága, kisfilm, mozaik, meditáció, Megtestesülés
video
Szervita család gyalogos zarándoklata Szent Elekkel
Életképek a zarándoklatról.
Szervita Nővérek, a Fájdalmas Anya Szolgálói, Szervita Rend, Szűz Mária Szolgái, életképek állókép, elmélkedés, szervita, zarándoklat, Szent Elek
video
Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció bemutatkozása
Bemutatkozó diasorok a rend életéről, szolgálatairól.
Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció, bemutatkozás állókép életkép, történelem, kommunizmus, feloszlatás, Brunner Anna, ferences, betegápolás, kórház, rendalapító
video
Verbiták Magyarországon - Werner József SVD
00:30 - 1929-ben született Pécsett. A ciszterci rend Nagy Lajos Gimnáziumában tanult. 1947-ben belépett az Isteni Ige Társaságának kőszegi noviciátusába. 1949 januárjában fiatal verbiták egy csoportja illegálisan elhagyta az országot. Előbb az ausztriai St. Gabriel Missziósházba mentek, majd feljelentésük miatt tovább menekültek a németországi St. Augustinba. Ott szentelték pappá 1953-ban. Liverpoolban angol nyelvet, a svájci Fribourgban antropológiát tanult. 04:23 – 1956-ban került Fülöp-szigetekre. Mindoro szigetére érkezve megkezdte a húsz éven át tartó missziós munkáját. Werner József állandóan a falvakat járta, a településeken szentmisét mutatott be, kiszolgáltatta a szentségeket , templomot (kunyhó) épített. 12:10- A rend legfőbb elöljárója 1976-ban az olaszországi Nemibe helyezte Werner Józsefet, hogy ott a rend továbbképző házának spirituálisa legyen. Később a római Szent Péter Apostol Kollégiumban spirituális igazgatója lett, ahol az Európán kívüli, főleg afrikai egyházmegyés papok és kispapok képzése zajlik. 1986-tól Dél-Tirolban szolgált házfőnök-helyettesként.1992-ben tért vissza Magyarországra, Kőszegre, hogy segítsen a magyar rendtartomány újjáélesztésében. Novíciusmester, majd novíciusmester-helyettes volt 2010-ig.
Szerző: Burbela Gergely SVD, producer Benvin Sebastian Madassery SVD, producer Seregély István, szerkesztő, rendező Seregély Zsuzsa, rendező munkatársa Peidl Péter, Serymoon KFT Stúdió vezetője
Szereplő: Werner József SVD
Isteni Ige Társasága, portré, verbita, misszió, Kőszeg, Fülöp szigetek, Mindoro, Róma, novíciusmester
video
Verbiták Magyarországon - Rostás Sándor SVD portréja
00:34-1932-ben született, vallásos családban nőtt fel Szegeden, már 10 évesen ministrált, egy belső hang hatására eldöntötte, hogy pap lesz. Szegedi piarista diák lesz,17 évesen a kőszegi misszionárius szeminárium lakója a szerzetesrendek feloszlatásáig. A hittudományi főiskolát Szegeden végezte el, ami után, 1956-ban a szeged-csanádi egyházmegye papjává szentelték, 36 évig volt lelkipásztor. 06:24-1988-ban szerzetesi örök fogadalmat tesz. 1993-ban kapott kiküldetést Dél-Amerikába az Iguacu vízesés környékére az ott élő guarani indiánok és fehér telepesek közé. Őserdei misszionáriusként dolgozott a guarani telepen, sikerült megismertetni az őslakosokat a kereszténységgel. Négy év alatt 724 személyt keresztelt meg. 15:36-1999-től a Pápai Missziós Művek magyarországi irányításával bízták meg, Ezt a hivatalt 10 évig vezette, miközben 2001 és 2007 között a budatétényi missziósház rektori hivatalát is ellátta. Ezen hivatalok után még vállalta, hogy kiköltözik vidékre, Ásotthalomra, ahol a helyi verbita plébánosnak kisegít, 2010-ben, a Kőszegi missziósház rektora lett, mely feladatot 2013-ig látta el.
Szerző: Burbela Gergely SVD, producer Benvin Sebastian Madassery SVD, producer Seregély István, szerkesztő, rendező Seregély Zsuzsa, rendező munkatársa Peidl Péter, Serymoon KFT Stúdió vezetője
Szereplő: Rostás Sándor SVD
Isteni Ige Társasága, portréfilm, verbita, misszió, Pápua Új-Guinea, Kőszeg, quaran, térítés, Ásotthalom, rektor
video
Domonkos nővérek fogadalomtétele
Domonkos nővérek fogadalomtétele Budakeszin 2014-ben.
Szerző: Metanoia Videostúdió
Szereplő: Schnider Anikó, Angelika nővér Mátray Lelle, Mária nővér Deák Hedvig OP
Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, film fogadalomtétel szentbeszéd, fogadalomtétel, domonkos, Budakeszi
video
Lábjegyzetek - Aquinói Tamás 1 percben - A végső cél
Szerző: Aquinói Szent Tamás
Szereplő: Szabó Ráhel, domonkos nővér, egyetemi tanársegéd
Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, bölcselet, dogmatika, domonkos, Aquinói Szent Tamás, Summa theologiae
audio
Lábjegyzetek - Aquinói Tamás 1 percben - Kell-e a boldogsághoz az akarat jósága?
Szerző: Aquinói Szent Tamás
Szereplő: Szabó Ráhel, domonkos nővér, egyetemi tanársegéd
Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, bölcselet, dogmatika, Aquinói Szent Tamás, domonkos, Summa theologiae
video
Lábjegyzetek - Aquinói Tamás 1 percben - A gazdagságban áll-e a boldogság?
Szerző: Aquinói Szent Tamás
Szereplő: Szabó Ráhel, domonkos nővér, egyetemi tanársegéd
Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, bölcselet, dogmatika, domonkos, Aquinói Szent Tamás, Summa theologiae
video
Lábjegyzetek - Aquinói Tamás 1 percben - A végső cél
Szerző: Aquinói Szent Tamás
Szereplő: Szabó Ráhel, domonkos nővér, egyetemi tanársegéd
Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, bölcselet, domonkos, dogmatika, Aquinói Szent Tamás, Summa theologiae
video
Lábjegyzetek - Aquinói Tamás 1 percben - Lehetünk-e teljesen boldogok a földön?
Szerző: Aquinói Szent Tamás
Szereplő: Szabó Ráhel, domonkos nővér, egyetemi tanársegéd
Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, bölcselet, dogmatika, domonkos, Aquinói Szent Tamás, Summa theologiae
video
Lábjegyzetek - Aquinói Tamás 1 percben - A mennyben egyformán leszünk boldogok?
Szerző: Aquinói Szent Tamás
Szereplő: Szabó Ráhel, domonkosnővér, egyetemi tanársegéd
Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, bölcselet, dogmatika, domonkos, Aquinói Szent Tamás, Summa theologiae
video
Lábjegyzetek - Aquinói Tamás 1 percben - Szükség van-e jó tettekre az üdvösséghez?
Szerző: Aquinói Szent Tamás
Szereplő: Szabó Ráhel, domonkos nővér, egyetemi tanársegéd
Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, bölcselet, dogmatika, domonkos, Aquinói Szent Tamás, Summa theologiae
video
Képes összeállítás a domonkos nővérek mindennapjairól
Életképek a domonkos nővérek életéről.
Szerző: domonkosnoverek.hu
Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, életképek, domonkos, monasztikus élet, szerzetes, hivatás
video
Beszédtár - Deák Hedvig domonkos nővér előadása:"Mi a szándéka Ferenc pápának a megszentelt élet évével?"
Deák Hedvig domonkos nővér előadása a Sapientia Szerzetesi és Hittudományi Főiskolán: "Mi a szándéka Ferenc pápának a megszentelt élet évével?" Deák Hedvig előadásának kezdetén azt a kérdést tette föl, hogy miért jó szerzetesnek lenni. Az Isten ki akar teljesíteni minket. Ragyogtassuk fel ennek az életformának a szépségét! Ám ez ma nem könnyű feladat, mert az emberek egy része azt gondolja, hogy az Isten az önmegvalósítás korlátja; másrészről pedig divatos dolog olyan életstílusban élni, amit én döntök el és választok. A hivatás ettől különbözik: valaki más hívott meg engem és én erre a hívásra válaszolok. Még egy akadály áll a megmutatkozásunk elé: az evangéliumi tanácsokat sokan extra feltétként képzelik el keresztény életükben. A mai embernek hívószavak kellenek. Mik lehetnek ezek? A teljesebb szeretetre és a nagyobb szabadságra vezető út megmutatása. A szerzetesi élet tanácsairól pedig beszélhetünk úgy, és megmutathatjuk oly módon, mint a Krisztussal való barátságunkat; a szeretet átalakító valóságának erejét; mint a szeretetre való választ, aminek útján járunk és aminek fokozatai vannak; valamint hosszú távú, életre szóló terápiaként, amely vágyainkat harmóniába rendezi.
Szerző: Deák Hedvig domonkos nővér, beszédíró
Szereplő: Deák Hedvig domonkos nővér, előadó
Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, előadás, fogadalmak, domonkos, megszentelt élet éve, hivatás, szerzetes, Ferenc pápa
video
Szalézi PartFesztivál Balatonakarattya
A balatonakarattyai Szalézi Partfesztivál Don Bosco születésének 200. évfordulóját ünnepli.
Szerző: Szalim (Szalézi Ifjúsági Mozgalom)
Don Bosco Szalézi Társasága, promóciós kisfilm, szalézi, Don Bosco, Partfesztivál, Balatonakarattya, születés, évforduló, 200
video
Love Visible- Isteni Szeretet Leányai Amerikában élő Kongregációjának angol nyelvű kisfilmje
Az Isteni Szeretet Leányai Amerikában élő Kongregációjának angol nyelvű bemutatkozó filmje.
Isteni Szeretet Leányai Kongregációja, kisfilm bemutatkozás, Franciska Lechner, Isteni Szeretet Leányai, misszió, tanúság, kollégium
video
Marista Testvérek - Mária Iskolatestvérek szerzetes közösség bemutatkozása
A Maristák - Mária Iskolatestvérek-ről készült film bemutatja a közösség alapítóját, a Marista szerzetesek hivatását, életét. A francia Szent Marcellin Champagnat atya 1817-ben alapította meg a Marista Testvérek Tanító Rendjét. A marista testvérek képzése a következő lépcsőfokokból áll: elhatározás a marista hivatás felé; a felvétel kérése a közösségbe, ahol a képzés folyik; közös élet a noviciátusban az első fogadolomtételig; a tanulmányok folytatása egyetemen vagy főiskolán; felkészülés a gyermekek és fiatalok nevelésére az élet különböző területein a szolgálatuk fontosságának tudatában. A világ 76 országában, öt kontinensen, 4300 marista testvér él. Munkájukat több mint 40000 laikussal közösen megosztva végezik, mintegy 500000 gyermek és fiatal körében.
Szerző: Gémesi Tamás, fordító Misi Mont testvér, fordító Magyar László, fordító Kluiber Andrea, fordító Pau Tristany testvér, rendező
Szereplő: Urbán Zsuzsanna, narrátor Dominik Puija testvér Annie Girka Ifeanyi Mbaegbu testvér Raul Alejandro Goitea testvér Paul Salmon Misi Mont testvér Michael Schmalzl testvér Ramon Rubies testvér Ruan Ramón Anaya testvér Rommel Ocasiones testvér Fabiano Incerti Seán Sammon testvér
Mária Iskolatestvérek, dokumentumfilm, marista, tanítás, oktatás, hitoktatás, misszió, Szent Marcellin Champagnat, 1817, szeretet
video
A Jézus Szíve Nővérek alapítójáról, Péterfy Idáról és a rend történetéről
A Jézus Szíve Nővérek alapítójáról, Péterfy Idáról és a rend történetéről, szolgálatairól szóló diaképek.
Jézus Szíve Nővérek Társasága/Society Devoted to the Sacred Heart, bemutatkozás portré, történelem, Péterfy Ida, Kassa, cserkész, kommunizmus, Kanada, misszió, Taivan, hitoktatás, katekéta képzés, tábor, lelkigyakorlat
video
Ostromnapló - Szerzetes nővérek a halálkatlanban 1944.03.19-1946.02.16 - könyvbemutató
Ostromnapló címmel jelent meg a Szociális Missziótársulat könyve, amelyben a missziótársulat nővérei annak idején rögzítették Krisztina körúti anyaházuk óvóhelyein 1944. március 19-től átélt eseményeket. A Szociális Missziótársulat az első magyar alapítású női szerzeteskongregáció, hazánk szegényeinek megsegítésére alakult 1908-ban. A kötet a Kairosz Kiadó gondozásában, a Budavári Önkormányzat támogatásával jelent meg. A könyvbemutató programja, helyszín a Budavári Önkormányzat 2.14 - 11.34 dr. Nagy Gábor Tamás polgármester megnyitó ünnepi beszéde 11.52 - 19.29 dr. Beöthy Zsuzsanna Cecília nővér ismerteti az est programját és bemutatja a résztvevőket 19.40 - 27.08 Czigány György író szemtanúja és résztvevője volt az Ostromnaplóban leírtaknak, ezekre az eseményekre emlékezik 27.52 - 31.12 Budapesti Vonósok kvartettja Rónaszéki Tamás hegedűművész vezetésével 31.14 - 1.05.47 Názáret Leányai néven a Szociális Missziótársulat főiskolai leánykollégiumának lakói előadásukban megjelenítik az Ostromnapló fejezeteit. 1.05.52 - 1.12.00 dr. Beöthy Zsuzsanna Cecília nővér köszönő -és zárószavai.
Szereplő: dr. Beöthy Zsuzsanna Cecília SM dr. Nagy Gábor Tamás, budavári önkormányzat polgármestere Czigány György író Kodály Zoltán Kórusiskola Cantáta Vegyeskara Budapesti Vonósok kvartettja Rónaszéki Tamás hegedűművész vezetésével Szociális Missziótársulat főiskolai leánykollégiumának lakói
Szociális Missziótársulat, előadás könyvbemutató beszéd, II. világháború, Ostromnapló, 1944, 1946, óvóhely, apáca, Krisztina körúti anyaház, történelem
video
Szerzetesek Tere - kampányfilm a Rendben vagyok eseménysorozathoz
A megszentelt élet éve keretében a Rendben vagyok - szerzetesek éve eseménysorozat kampány kisfilmje: Szerzetesek Tere 2015
Szerző: Ester Communications
Szereplő: Versegi Beáta Mária Nyolc Boldogság Közösség nővére Kiss István fr. Didák ferences szerzetes Majoros Mária Ármella domonkos rendi nővér Fejérdy Márti ciszterci nővér P. Bátor Botond pálos szerzetes Vásárhelyi Anzelm bencés szerzetes Fecske Orsolya szociális testvér Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes Jelenits István piarista szerzetes
Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja, Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Magyar Pálos Rend, Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Nyolc Boldogság Közösség Női Szerzetesi Ág, Piarista Rend Magyar Tartománya, Szociális Testvérek Társasága, bemutatkozás kampányfilm portré, tanúság, szerzetesek, hivatás, Rendben vagyok, Szerzetesek tere, szerzetesek éve
video
Hálaadás a megszentelt élet évéért - a szerzetesek évéért- összefoglaló
Hálaadás a megszentelt élet évéért - a szerzetesek évéért Összefoglaló a szerzetesek éve központi programjaiból. 0.11: Szabadegyetem a Sapientián (2014.11.27) részlet Labancz Zsolt (SP) és Deák Hedvig (OP) előadásából 2.01: Imavirrasztás (2014.11.28), Elindul a szerzetesek.hu honlap (2014.11.29) 2.32: Nyitó szentmise (2014.11.30) Erdő Péter bíboros gyertyagyújtással megnyitja a megszentelt élet évét 4.02: Elindult az Imanaptár (2015.01.01 ) Megszentelt élet ünnepségek az egyházmegyékben (2012.02.02) 4.44: Elindult a magyarországi szerzetesek egységes térképes adatbázisa (2015.02.10) Szerzetesek zarándoklata (2015.04.24) 5.38: Szerzetesek ünnepe (2015.04.25) részlet José Rodriguez Carballo (OFM)beszédéből 6.50: Elkezdődik a „Rendben vagyok” (2015.06.01) FEM3 Café tv – riport P. Bátor Botond pálos szerzetessel (Erdélyi Mónika) Fotópályázatok (2015.06.10) Fiatal szerzetesek találkozója –Taizé (2016.07.05-12) 8.09: Részletek a Rendben vagyunk eseménysorozat beharangozó portréfilmjeiből ( Beáta nővér, Nyolc Boldogság Közösség, Didák testvér, ferences szerzetes, Ármella domonkos rendi nővér, Márti nővér ciszterci szerzetes, P. Bátor Botond pálos testvér, Anzelm testvér bencés szerzetes, Fecske Orsolya szociális testvér, Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, Jelenits István piarista szerzetes) 10.15: Találkozás a Szerzetesek terén (Március 15. tér 2015. szeptember 18-19) dr. Erdő Péter bíboros megnyitója (részlet) 12.11: Sapientia tanulmányi nap (2016.11.14 Megjelent az Imanaptár (2015.12.11) A megszentelt élet évének a lezárása (2016.02.02)
Szerző: Ulrik M. Monika SSND Kiss István fr. Didák OFM
Szereplő: Dr. Erdő Péter bíboros Labancz Zsolt (SP) Piarista Rend Magyar Tartománya tartományfőnöke Deák Hedvig (OP) magyarországi domonkos nővérek elöljárója Veregi Beáta Nyolc Boldogság Közösség nővére Kiss István fr. Didák ferences szerzetes Majoros Mária Ármella domonkos rendi nővér Fejérdy Márti ciszterci nővér P. Bátor Botond pálos szerzetes Vásárhelyi Anzelm bencés szerzetes Fecske Orsolya szociális testvér Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes Jelenits István piarista szerzetes Carballo, José Rodriguez (OFM) érsek, szerzetesi kongregáció titkára Erdélyi Mónika riporter
Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, összefoglaló, megszentelt élet éve, szerzetesi találkozó, szerzetesek, szerzetesek éve, rendben vagyunk
video
Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség bemutatkozása
A Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség bemutatkozó filmje, amelyben állóképek segítségével mutatják be a rend történetét.
Szerző: Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség
Verbum Dei Missziós Testvéri Közösség, bemutatkozás állókép, Jaime Bonet, Mallorca, misszió, Cursillo, tanítás, evangelizációs iskola, közösségalapítás, prédikálás, Róma, Verbum Dei család, imádság, igehirdetés
video
Kisfilm a Tihanyi Bencés Apátságról
A kisfilm gyönyörű tájképek, légi felvételek és zenei aláfestés segítségével mutatja be a Tihanyi Apátság épületét és történetét.
Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, Magyar Bencés Kongregáció Szent Ányos Perjelség, Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelség, kisfilm, Tihany, bencés, Bencés Apátság, Balaton
video
Sacré Coeur nővérek(Szent Szív Társasága) - Egy életre szóló kaland
A több mint 200 éves, 41 országban jelenlévő, két szentet is adó Sacré Coeur nővérek (Szent Szív Társasága) bemutatkozó filmje.
Szent Szív Társaság (Sacré Coeur), bemutatkozás összeállítás, Szent Szív, Sacré Coeur, 1800, Barat Magdolna Zsófia, nevelés, oktatás, munka, imagyakorlatok, imaélet, szentségimádás, Zugliget, hivatásgondozó, Mese utca, Forrás lelkiségi központ, táncmeditáció
video
Ünnepeljetek-magyar ezüstjubiláns iskolanővérek Rómában
13+1 magyar ezüstjubiláns iskolanővér vett részt 2016 nyarán a nemzetközi megújulási programon Rómában illetve a rendalapításhoz kapcsolódó bajor és osztrák területeken. E derűs hangvételű rövidfilmmel az iskolanővérek szeretnék megosztani másokkal is élményeiket, melyben a gazdag program során részük volt, és kívánnak az újév kezdetén mindenki számára sok-sok örömet és kitartást hivatásához. 0.00 - 2.09 A résztvevő magyar nővérek bemutatása kóruséneklés közben. (film) 2.10 - 10.00 A római programok (találkozás Ferenc pápával, előadások közös ima, kiengesztelődés fogadalom megújítása, ünnepi vacsora, kirándulás) bemutatása képekben. Közben lengyel iskolanővérek énekelnek. 10.02 - 13.43 Utazás rendi alapítású helyekre, Bécs, a nővérek külön villamoson utaznak.(film) 13.45 - 15.34 Ismét képeken, érkezés a rendalapító, Terézia anya szülőházához (Regensburg) Stadtamhofba, Neunburg vorm Waldba és a sírjához, Münchenbe. 15.35 - 19.59 Müncheni „záróbuli” az anyaházi közösséggel.(film) 20.00 - 21.23 Búcsú a tengerparton (kép) Stáblista
Szerző: A filmet készítette: Lobmayer M. Judit SSND
Szereplő: Boldogasszony Iskolanővérek: M. Petra, M. Hedvig, M. Márta M. Veronika, M. Zsófia, M. Andrea M. Anna, M. Réka, M. Luca, M. Csilla lengyel iskolanővérek
Boldogasszony Iskolanővérek, életképek, Boldogasszony Iskolanővérek, jubiláns, megújulás, Róma, fogadalomtétel, Terézia anya, rendalapító
video
Kármelita lelkiségi műsor-50 éve halt meg Marton Marcell atya, jubileumi ünnepség
Marton Marcell kármelita atya halálának 50. évfordulójára a rend ünnepi megemlékezést tartott, helyszín: a Kármelita templom (Bp. XII. Huba u 12) Az ünnepség részletei: 0:28 - Vertig Tímea (világban élő karmelita) - az ünnepi jubileum háziasszonya - méltató szavai Marton Marcell karmelita atyáról 3:40 - Vörös András a Kármelita Rend magyarországi tartományfőnöke köszönti a vendégeket 5:08 - Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes megnyitó beszéde 22:21 - Vertig Tímea bemutatja Francois-Marie Léthel kármelita atyát, (a szentek megélt teológiájának nemzetközileg elismert szakértője) aki Marcell atyáról tart előadást, (francia nyelven, tolmácsolással). A francia teológus részletesen beszél Marcell atya máriás lelkületéről, elsősorban Szépszeretet című önéletrajza és az élete utolsó tizenhat évében írt Naplójegyzetei alapján, amelynek alcíme: Életem emlékei a Szűzanyában. az előadást megszakítják Marcell atya Naplójának a felolvasott részletei 33:00 - 34:27 Napló, részlet 59.48 - 1.00.10 Napló, részlet 1.05.04 - 1.06.40 Marcell atya szeretetfogadalma, imája 1953 november 21-én a Kis Szűzanya fogadalmi ünnepén 01.07.43 - 1.21.44 Napló,részlet 1:24:52 - Wingert Magdolna - aki még ismerte Marcell atyát, és aki 16 évig volt a lelkivezetője - tanúságtétele, Marcell atyáról, és utolsó napjairól 1:34:10 - Vertig Tímea ismerteti a szentmisén zenei szolgálatot teljesítő Szent Angéla Gimnázium kórusának tagjait, és felhívja a figyelmet a következő napi programokra 1:37:20 - Koncelebrált szentmise, bemutatja Vörös András tartományfőnök, a szentbeszédet Francois-Marie Léthel kármelita atya tartja
Szerző: Marton Marcell kármelita atya Francois-Marie Léthel kármelita atya
Szereplő: Vertig Tímea világban élő kármelita fr. Vörös András a Kármelita Rend magyarországi tartományfőnöke Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke Francois-Marie Léthel kármelita atya Wingert Magdolna Szent Angéla Gimnázium kórusa
Sarutlan Kármelita Rendtartomány, beszéd szentmise megemlékezés jubileum tanítás hitvallás önéletrajz napló ima, Marcell atya, kármelita, Marton Macell, jubileum, hitvallás, magyarság, nemzet, Oltáriszentség, szent, boldoggá avatás, Lisieux-i Szent Teréz, szépszeretet, tiszteletreméltó, életút, Mindszenty József, életszentség
galéria
Képek az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Magyar Tartományáról
Képek azIsteni Megváltóról Nevezett Nővérek Magyar Tartományáról
Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja, életképek
galéria
Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Magyar Tartománya
Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Magyar Tartománya
Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja, életképek
galéria
képek Jézus Szíve Nővérek Társaságáról
Képek a Jézus Szíve Nővérek Társaságáról
Jézus Szíve Társasága, életképek